Wielka wyprawa

Projekt wykorzystujący grywalizację zorganizowany w Krakowie z okazji dnia dziecka w 2016 roku, który zakładał przygotowanie sportowego pikniku dla dzieci i rodziców opartego na przyjaznej, sportowej i umysłowej rywalizacji. Za temat przewodni obraliśmy bajkowy świat piratów. Dzieci przechodziły kolejno przez szereg "wysp", na których miały do wykonania różnorodne zadania (aktywności sportowe). W rywalizację zaangażowano także rodziców, którzy musieli współpracować z dziećmi na odległość; za pośrednictwem komunikatów przekazywanych alfabetem Morse’a z użyciem latarki, czy lornetki i alfabetu Braille'a. Uzyskane w ten sposób hasła stanowiły klucz do odkrywania kolejnych wskazówek i zadań pojawiających się a to w internecie (wykorzystywaliśmy materiały video, social media) a to na fizycznej mapie trzymanej przez rodziców.

Punktem kulminacyjnym było przypłynięcie ogromnego 10 metrowego kartonowego statku  i uratowanie więźniów, którymi okazali się przybyli na wydarzenie celebryci świata sportu.

By zwiększyć atrakcyjność imprezy i zainteresować nią media, miesiąc przed wydarzeniem promowaliśmy “mapę skarbów” pozwalającą poruszać się po ciekawych zakątkach Krakowa, odkrywając zamknięte w tych miejscach tajemnice. Był to kolejny element projektu wykorzystujący grywalizację, aktywizujący mieszkańców miasta do głębszego i uważniejszego poznawania swojej okolicy. Do zorganizowania zabawy wykorzystaliśmy realne elementy (np. numery na budynkach) przy pomocy których uczestnicy musieli “rozkodować” wiadomości ukryte przez nas w świecie wirtualnym.

Dodatkowo na mapie lokowaliśmy głównych partnerów akcji - firmy CPRP i Koba.

Naszymi działaniami zainteresowali się RMF FM, Radio Eska, Radio Kraków, Teleexpress.